Časté dotazy (FAQ)

Invertor, anglicky inverter nebo také měnič je způsob převádění elektrického zdroje. Lze jím měnit velikost proudu, napětí, frekvence, či změnu mezi stejnosměrným a střídavým proudem popř. i obráceně. Nejčastěji se u nás využívá změny jednofázového elektrického připojení 230V na jiné.

Technologie spočívá v přizpůsobení potřebného výkonu aktuálním potřebám zařízení. V případě klimatizace jde o řízení otáček kompresoru – výkonu zařízení pomocí invertoru, který je vestavěn ve venkovní jednotce. Takovýmto řízením jsou vyloučeny časté zapnutí a vypnutí zařízení, které  plynule se reguluje výkon, což má značný vliv na spotřebu elektrické energie zařízení a několikanásobně nižší rozběhový proud. Tímto se též eliminuje problém s vysokým startovacím proudem standardního asynchronního motoru kompresoru.

Technologií INVERTOR (INVERTER) dochází ke snížení spotřeby až o 50%, zvýšení topného faktoru (COP) a přesnějšímu a stabilnějšímu udržování výkonu zařízení. Dochází i k zjednodušení celého systému a vyšší spolehlivosti. Invertorem řízený kompresor ve venkovní jednotce se projevuje vysokou energetickou účinností a velmi nízkou hlučností. Invertorový kompresor je přibližně o polovinu menší oproti běžnému stejného výkonu, je však náročnější na výrobu a dražší.

Ano, všechny nabízené mají pokročilý digitální invertor, který je velmi úsporný a tichý.

Ano samozřejmě, klimatizace mají dnes různé výkonné filtry a technologie na odstranění nejmenších částic prachu, pylů, virů, plísní a kouře. Díky tomu je dnes klimatizace velmi vhodná právě i pro alergiky, malé děti a starší generace. Obsahují materiály, které zabraňují bakteriím usazovat se. To vše je však zaručeno pravidelným servisem, který je pro tyto případy přímo nutný. Mobilní klimatizace pro alergiky vhodná není z důvodu absence kvalitních filtrů.

Protože jsme specialisté na klimatizace a chceme Vám ušetřit pohodlí, čas i peníze. V supermarketu jsou sice přístroje levné, ale jejich provoz je zpravidla neekonomický a poruchový. Naše firma Vám navíc na rozdíl od klasických obchodů poradí, klimatizaci profesionálně nainstaluje včetně záruky jak na zařízení, tak i na dílo a zajistí pravidelný servis.

Výhody mobilní klimatizace:

  • Jsou mobilní, takže ji můžete snadno přemisťovat a zapojit do zásuvky, váží cca do 40kg.
  • Nevyžadují odbornou montáž a téměř žádné stavební úpravy, záleží na odvádění teplého vzduchu.
  • Nižší pořizovací cena než u klasických jednotek split.

Nevýhody mobilní klimatizace:

  • Pokud chcete zabudovat hadici s vývodem nežádoucího teplého vzduchu ven, musíte vytvořit otvor ve stěně cca 110-150 mm, oproti splitové klimatizaci cca 40-70 mm. Tímto pak mobilní jednotka ztrácí svůj význam mobilní.
  • Velmi vysoká hlučnost cca 50dB i více, protože komponenty a především kompresor jsou umístěny uvnitř v jednotce v místnosti.
  • Odevzdávání (odsávání) teplého vzduchu z místnosti ven vzniká v místnosti podtlak, proto je třeba zajistit přísun čerstvého vzduchu a ten je zase bohužel teplý.
  • Nižší výkon a účinnost oproti klasickým klimatizacím stejné kategorie.
  • Výkon omezen cca do 4kW.
  • Nutné vylévání nádržky se zkondenzovanou vodou.
  • Nekvalitní filtrace vzduchu, nevhodnost pro alergiky a osoby s problémy horních cest dýchacích.

Jde o rozdělení klimatizace podle počtu vnitřních jednotek připojených na jednu venkovní jednotku. Split klimatizace znamená, že je na jednu venkovní jednotku napojena jedna vnitřní jednotka. U multisplit systému je na jednu venkovní jednotku napojeno 2 a více vnitřních jednotek. Výhoda multisplitových jednotek je možnost klimatizování více než jednoho pokoje a pouze jedna venkovní jednotka na jednom místě. Nevýhoda je v případě poruchy venkovní jednotky nebude klimatizován ani jeden prostor. Není podmínkou, že multisplit řešení je levnější volba, záleží vždy na délce potrubí a nadimenzování výkonu vnitřních jednotek na venkovní jednotku. V některých případech je levnější varianta více split jednotek nezávislých na sobě.

Teplotní rozdíl by neměl být vyšší než 6-7°C, takže pokud venku bude 32°C na klimatizaci byste měli mít nastaveno minimálně 25-26°C.

Ano, lze. Můžete se domluvit nejdřív na přípravě, což znamená rozvod měděného potrubí, odvodu kondenzátu a napájecího a komunikačního kabelu. Často se příprava provádí v případě novostaveb nebo rekonstrukcí, kdy se nejdříve udělá příprava a pak osazení jednotek načisto.