Topný systém

Systém, který zajišťuje teplo obytných prostorů a je dokonale přizpůsoben na míru vašim potřebám, bez ohledu na typ obydlí, v kterém žijete.

Topný systém

Nabízíme dodávku a montáž topných systémů do rodinných domů, bytů nebo komerčních prostorů. Nejčastěji provádíme rozvody topení u novostaveb nebo rekonstrukcí. Pomůžeme Vám s návrhem topného systému, vypracujeme nejvýhodnější variantu a můžeme i zajistit kompletní projektovou dokumentaci včetně vyregulování. Poskytujeme úsporné topné systémy pro nízkoenergetické rodinné domy řešené za pomocí tepelných čerpadlech a rekuperačních jednotek.

Správně navržený topný systém – Vaše úspora

Podlahové vytápění

Teplovodní podlahové vytápění patří mezi velkoplošné nízkoteplotní sálavé systémy s dlouhou životností a je vhodné především pro rodinné domy, byty, rekonstrukce, komerční objekty. Největším rozdílem, kterým se liší podlahové vytápění od všech ostatních systémů, je příznivé rozvrstvení tepla v místnosti, blížící se ideálnímu rozvrstvení. Požadovaného pocitu tepelné pohody lze dosáhnout při skutečné teplotě o cca 2 °C nižší, než je tomu u jiných způsobů vytápění, což skutečně znamená úsporu energie o 10 – 20 %. Další nespornou výhodou podlahového vytápění je, že díky nízkým povrchovým teplotám předejdete riziku popálení a nedochází k víření prachu v místnosti a k jeho následnému přepalování na otopných plochách jako je tomu například u radiátorů.

Podlahové vytápění vytváří trvalý vysoušecí efekt na vyhřívaných plochách a brání tak do jisté míry vzniku bakterií a roztočů. Předností je také nenápadnost celé topné soustavy, která je zabudována v podlaze, a tudíž je skryta a není vidět, neklade nároky na rozmístění nábytku a celkově nenarušuje estetický vzhled v prostoru.

Nespornou výhodou oproti jiným systémům je také nízká teplota topné vody (max. 50 °C), která umožňuje využít téměř každého zdroje tepla. Případné záměny zdrojů tepla je možné provádět bez větších zásahů do topného systému. Nabízíme nejlepší možné spojení s tepelným čerpadlem.

Nejčastěji pracujeme se systémem x-net od společnosti Kermi, který v závislosti na podmínkách instalace poskytuje vhodné řešení pro daný způsob použití. Systém x-net je konstruován tak, aby dlouhodobě a bez závad plnil svou funkci. Lze ho využít v novostavbách a se speciálními systémy i při rekonstrukcích. Umožňuje tak příjemné a energeticky úsporné vytápění obytných místností.

Regulace teploty v prostorech s podlahovým vytápěním

Dle dlouhodobých zkušeností je jako nejvhodnější řízení teploty ekvitermní regulace. Jde o řízení teploty topné vody pomocí čidel venkovní teploty vzduchu, čidla topné vody a konstantního nastavení topné křivky.

Další možností, jak regulovat teplotu v prostoru je ovládání rozdělovačů topných okruhů, u kterých je možné osadit jednotlivé větve teplovodního podlahového vytápění elektropohony, které lze řídit například prostorovým termostatem osazeným v místnosti příslušného okruhu a tak dále provádět regulaci v teplotním a časovém režimu. Je ovšem nutné pro každou místnost, kterou chceme takto řídit, instalovat prostorový termostat a elektropohon. Osazením těchto prvků zvýšíme očekávaný komfort, tepelnou pohodu a úsporu energie teplovodního podlahového vytápění.

Nezávazná poptávka

Máte zájem o topný systém, nebo se chcete pomoc s návrhem a řešením? Neváhejte nás nezávazně poptat, rádi Vám poradíme a vytvoříme zdarma cenovou nabídku.